• เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
  • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้น ไปทำงานประจำที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.