• ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

18-Oct-16

 

Applied
  • เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเรียนรู้เร็ว ทักษะการสื่อสาร
  • สามารถ อ่านและพิมพ์ ภาษาอังกฤษได้

08-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.