• ม.6 - ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถสร้างแพทเทิร์นเสื้อ
  • สามารถวางมาร์ค / เกร็ดไซค์ ด้วยโปรแกรมยูกะ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.