• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
  • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.