• วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมวิธีการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเสิ้อผ้า,เครื่องหนัง

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in apparel product development
 • Knowledge of garment / materials and costing
 • Excellent English communication

22-Jun-17

 

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • background in material development
 • Knowledge of manufacturing processes
 • Products and furniture knowledge

22-Jun-17

 

Applied
 • Plant Director with development opportunities
 • Outstanding international reputation company
 • Exciting time in their development in SEA

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead all manufacturing and supply chain operations
 • Improve and develop the manufacturing process
 • Drive high performance culture with solid plan

20-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.