• เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเรียนรู้เร็ว ทักษะการสื่อสาร
  • สามารถ อ่านและพิมพ์ ภาษาอังกฤษได้

08-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.