• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
  • สามารถปฏิบัติงานที่ ประเทศ สปป.ลาว

19-Oct-16

 

Applied
  • ตำแหน่งที่ประเทศลาว
  • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
  • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.