• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
  • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.