• ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop
  • รับงานจากหัวหน้างานประกอบด้วย Artwork , art ผ้า

30-Nov-16

 

Applied
  • BA or above in textile chemical engineering
  • At least 10 yrs’ exp. working in textile chemistry
  • Good computer skills

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.