• ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop
  • รับงานจากหัวหน้างานประกอบด้วย Artwork , art ผ้า

13-Feb-17

 

Applied
  • Male or Female
  • Production colourist with textile colour matching
  • Needs to be quick thinking

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.