• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

24-Jul-17

 

Applied
 • Reporting to the Supply Chain Director
 • Lead all manufacturing operations across Thailand
 • Good experience in the FMCG and food industries

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing Manager
 • Acting Plant Manager during shift
 • Consumer goods multinationals

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience in a maintenance/reliability
 • Salary 40,000 - 60,000 Baht/Month
 • Predictive and Preventive Maintenance

21-Jul-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience from textile or chemical field.
 • Product or Technical development in Regional scale
 • Business level in English.

20-Jul-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jul-17

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.