• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

9 hours ago

 

Applied
 • American multinational food manufacturing company
 • Products are in over 100 countries' market
 • Top 10 world's largest snack food company

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemical Engineering,Business Management
 • (5) years experience in procurement in chemical
 • Experience in textile industry is advantage.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Global textiles manufacturer
 • Lead maintenance engineer
 • Make sure that production operates smoothly

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Global textiles manufacturer
 • Lead Design Engineer job
 • Technical management role

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน

21-Jun-17

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

21-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for production processing, instruction
 • 1-2 years’ experience in garment production
 • Bachelor’s Degree in Production Engineering

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing the BUS on a local
 • Identification of the core range of products
 • Competitive product benchmarking.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead all aspects of distribution
 • One of the most respected global industry firms
 • Play a key role in the supply chain team

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.