• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
  • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.