• วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะพ
  • มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม Computer

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.