• Supply chain and Manufacturing Operations
 • R&D, CAPEX, Procurment, Project Management
 • Multinational company, market leader

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการPackingเสื้อผ้า
 • มีประสบการณ์ในงานGarment / Packing
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต ในแผนกเย็บ ธุรกิจGarment
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถเย็บผ้า และใช้จักรเย็บผ้าได้หลากหลาย

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบผ้า ทั้งผ้าดิบ
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทางกระบวนการQA วัตถุดิบ งานGarment

18-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภาพ
 • การจัดสมดุลสายการผลิต เพิ่มผลผลิตทางด้านการ์เม้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

18-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี , การเงิน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อส่งงานตัวอย่าง และงานอื่นๆ
 • มีความรู้ในเรื่องงานGarment ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า

18-Jan-17

 

Applied
 • HRD, Learning and Development, OD
 • organisational development,
 • PMS, manufacturing, retail

18-Jan-17

 

Applied
 • HRM, recruitment
 • generalist, bangkok,
 • retail, commercial

18-Jan-17

 

Applied
 • Supplier Management
 • Sport
 • Textile and Garment

16-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.