• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
  • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.