• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

02-Dec-16

 

Applied
 • QC Inspector (Garment – Export)
 • Travel overseas (Vietnam, China, Malaysia, etc)
 • Company provides health benefit to all employees

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8-10 yr of experience in Planning
 • Production & Material Planning of bra products
 • Global apparel company

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To work for a well established & fast growing firm
 • To report to the Plant Manager in the management
 • To improve machines efficiency & capability

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • hai nationality, male or female, 25 years+
 • Diploma and/or Bachelor’s degree in Fashion Design
 • Solid understanding of technical package

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any fields, or Textile Scienc
 • Have sales experiences in Textile & Garment
 • Have an established business relationship

01-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน และมีความชำนาญ
 • การเย็บเสื้อ กางเกง ของทุกประเภทผ้า
 • สามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การตัดเย็บผ้าได้ดี

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
 • สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

30-Nov-16

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Create samples utilizing methods of handwork
 • Interpret design sketches into flat patterns
 • Experiences with small leather goods prototyping

29-Nov-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการวางแผน,QC, QA, Mer., I.E.
 • มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับตรวจผ้าและทดสอบสี
 • มีความสามารถทางการคำนวนและการวางแผนควบคุมการผลิต

29-Nov-16

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมวิธีการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเสิ้อผ้า,เครื่องหนัง

29-Nov-16

 

Applied
 • ทำแพทเทิร์นงานกระเป๋า แกะแบบทำแพทเทิร์นกระเป๋า
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานด้านการทำแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์

29-Nov-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ละเอียดรอบคอบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ทางสายงานเสื้อผ้าเเฟชั่นจะพิจารณาเศษ

28-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4 - 5mths, Health, Dental Ins, Car & Driver
 • International Chemical, Textile Trading
 • 5yrs, exp in Sales in chemical products

27-Nov-16

 

Applied
 • Min 5 years of experience
 • Good command of English
 • Health benefits for all employees

26-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience
 • Career development opportunities
 • Health benefits for all employees

26-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.