• ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

25-Oct-16

 

Applied
  • To control fitting and advise technical skills.
  • Experience and proven portfolio showcasing.
  • Comprehend in writing and speaking English.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.