• ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

11 hours ago

 

Applied
  • Opportunity to work closely to Japanese staff
  • Opportunity to improve QA skill
  • Able to work in the company listed

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.