• นักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิทยาการสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจขบวนการและมีประสบการณ์ด้านการย้อมสี

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.