• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
  • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • มีความกระตือรืนร้น รักงานขายและงานบริการ
  • มีรถส่วนตัว (พิจารณาพิเศษ)

20-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.