• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อด้านเสื้อผ้าค้าปลีกโดยตรง
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว ไหวพริบดี

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.