• สามารถใช้คอมพิวตอร์ได้คล่องแคล่ว
  • ควบคุมการจัดระบบการเดินรถให้เป็นไปตามตารางเวลา
  • ประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ

25-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย / หญิง ม.6, ปวช., ปวส.
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ดูแลพัสดุของลูกค้าทั้งรับ และส่ง

25-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor degree in any related discipline
  • 1 - 3 years experiences in freight forwarding
  • Knowledge in INCOTERM

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.