• มีประสบการณ์ดูแลคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างานหรือในสายงานคลังสินค้
  • วุฒิ การศึกษา ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • customs specialist
  • customs Tariff
  • logistics

30-Nov-16

 

Applied
  • Customs specialist
  • HS Code
  • License

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.