• เพศชาย / หญิง ม.6, ปวช., ปวส.
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ดูแลพัสดุของลูกค้าทั้งรับ และส่ง

18-Feb-17

 

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวตอร์ได้คล่องแคล่ว
  • ควบคุมการจัดระบบการเดินรถให้เป็นไปตามตารางเวลา
  • ประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ

16-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.