• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

7 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female age between 35-45 years old
 • Degree in food science, food technology
 • Experience dealing with Thai FDA process

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in procurement
 • Degree or master’s degree in Food Science
 • Thai nationality, aged between 32 and 40 years old

21 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or related field
 • Team player, ability to learn fast

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age between 35-45 years old
 • Degree in food science, food technology
 • Experience dealing with Thai FDA process

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

07-Dec-16

 

Applied
 • R&D manager, Research and Development manager
 • Foods, Snack, Beverage industries
 • Good English communication

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in an engineering
 • Knowledge of plastic materials
 • Good English communication is a must

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related fields
 • 7-year experience in product development
 • Strong interpersonal skill and consumer-minded

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Source new food and beverage products
 • Develop industry, product & supply base knowledge
 • Enable food and beverage channels, purchasing

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or female
 • 25 – 35 year old
 • Bachelor’s or higher in Food Science

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.