• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Male or female, aged over 35 years old
  • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
  • 5 years’ experience in people management

22-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Male or female, aged over 30 years old
  • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
  • 5 years’ experience doing Research & Development

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.