• ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development (Food Packaging)
 • Design Packaging in Food Industry
 • Process Quality Improvement and Cost down project

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience and at least 1 year experience
 • Audit distributor points for storage norms,product
 • Collect samples from the markets and bring

22-May-17

 

Applied
 • Evaluates and analyzes packaging materials
 • Responsible for the implementation of the quality
 • Minimum of 3 years’ experience in food and beverag

22-May-17

 

Applied
 • Food Science, Food Engineering
 • Product/Process Development
 • TOEIC score 600 is plus

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.