• วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
  • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
  • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.