• ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ปริญญาตรี คณะจุลชีววิทยา
 • Lab Officer / เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

25-May-17

 

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemical, Mechanical
 • Male/Female, age over 24 years old
 • With good working and moral attitude

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.