• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
  • ถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าได้ดี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.