• จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางด้านกายภาพ

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.