• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
  • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • To work for one of the biggest companies
  • To use and improve Food science skill
  • To work independently and fully utilize your skill

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.