• มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

25-Jul-17

 

Applied
  • bachelor’s degree in a science field
  • strong microbiology background is required
  • strong knowledge of HACCP and ISO standards

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.