• วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
 • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

16 hours ago

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

09-Dec-16

 

Applied
 • QMP and corporate Q&FS standards implementation
 • Lead implementation, certification on system
 • Lead internal & External auditing

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • •upper 4 years experience in R&D field
 • •Good technical skills
 • •Proactive, interpersonal, positive attitude

05-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of GFSI, HACCP, BRC and allergens
 • Must have excellent English language skill
 • Experience in Quality related positon for Food

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.