• ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ขั้นตอนการผลิต
 • ความรู้ด้าน GMP, HACCP ISO9001:2000 Food safety
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 0-2 years experience in Production Management
 • The ability to provide strong leadership.

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in handling Quality / Food Safety.
 • Strong knowledge of GMP, HACCP, FSSC 22000
 • Experience with Halal, Kosher and BRC.

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.