• ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Salary
 • Food Retail
 • Recipe development

26-May-17

 

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Project leader

26-May-17

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Product Development
 • Dairy Product (preferably UHT process)

26-May-17

 

Applied
 • At least 3-5 years working experience
 • Manage quality system and quality of Private
 • Develop product specifications and improve product

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge of Management System
 • Develop and maintain supplier development program
 • Maintains a corrective action system to analyze

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality control on the production line
 • Manpower management department
 • Quality control system GMP,HACCP,BRC

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

25-May-17

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

25-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged not over 40 years old
 • Degree in Food Science, Marketing, Business Admin
 • 5 years of experience in food retail market sales

25-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the growth of sales & profits
 • Manage & conduct a market survey, business trends
 • Feed sales strategic developing & marketing plan

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Responsible across multiple facilities and teams
 • Thai leading food company

24-May-17

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Leading global dairy products
 • Enjoy creating new recipe

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Food sciences.
 • Male or Female, age 24-35 years old, Thai National
 • Offer food products. And cosmetics for pharmacies

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ experience in quality assurance
 • 5 years’ experience in food industry
 • 5 years auditing experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide after sales service to both suppliers
 • Direct information updated as well as keep market
 • Focus on Marine & Meat products

22-May-17

 

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or related field
 • Team player, ability to learn fast

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Research & Development
 • Product Development
 • R&D

22-May-17

 

Applied
 • Inspector, Garment, Sundry and Food inspection
 • Draft the inspection report after inspection
 • Higher Diploma and professional certificate

04-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.