• ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ควบคุมทะเบียนสินค้าที่ทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • ศึกษาอายุสินค้า สรุปผลรายงาน

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.