• เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง-สมบูรณ์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,การจัดการ
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ขยันและอดทน, มีความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 • มีความคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

20-Oct-16

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน GMP และ HACCP.
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถทำงานในอากาศเย็นได้
 • มีความรู้เรื่องเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารประเภทของสด

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.