• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้น

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
 • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

27-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์น้อย 2 ปี
 • อายุ 23-30 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น

26-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ อาทิ ISO 9001:2015/GMP
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Jun-17

 

Applied
 • -เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์,วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 3-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business administrative
 • 1+ year experience in warehouse management
 • Leadership skills

12-Jun-17

 

Applied
 • Process Development
 • Product development
 • R&D, Research and Development

02-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.