• ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือ โภชนาการ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก สุขภาพแม่และเด็ก

8 hours ago

 

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

21 hours ago

 

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รับผิดชอบลูกค้าอุตสาหกรรม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

24-Apr-17

 

Applied
 • Food Science, Food Technology
 • Product Research & Development experience
 • Quick & Ready meals to eat product development

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Control and planing to production food industrial
 • Food processed control
 • Control cost effective

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

20-Apr-17

 

Applied
 • Strong leadership skills
 • Bachelor’s Degree in any field,preferably science
 • Good command of English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design the production processes
 • Coordinate very closely with the GM
 • Be responsible for the facilities P&L

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.