• ปริญญาตรี สาขาเทคโลยีการอาหาร,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สร้างและแก้ไข QID ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในระบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • Building and implementing a detail new product
 • Responsible for R&D function development
 • Handing R&D new product development activity

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years experience in planning
 • Good command of English skills
 • Strong problem solving, analytical skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Food Technology
 • Age 28-32 years old, Thai Nationality
 • 3 years of experience in food industry

24-Oct-16

 

Applied
 • Maintain existing product and develop new product
 • Product planning and execute new product launch
 • Redesign & Modify group package products

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.