• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านขนมปัง
 • ประจำโรงงานบางปู
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

24-Feb-17

 

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Experienced 4-5 years in R&D of food industry
 • Support Quality System ISO 9001

24-Feb-17

 

Applied
 • Planning all purchasing terms
 • 3 years of experience in production planning
 • Strong knowledge of GMP, HACCP and HALAL

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

23-Feb-17

 

Applied
 • Control and drawn Packaging/Preparation box
 • Control and packing goods in cold room conditions
 • Handle & control the cleaning of equipment product

22-Feb-17

 

Applied
 • Building and implementing a detail new product
 • Responsible for R&D function development
 • Handing R&D new product development activity

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food Sciences
 • 1-3years of experience in food product development
 • Support Sales team in any related work task

21-Feb-17

 

Applied
 • Manage assurance of Ingredion product by Tollers
 • Represent and support customer audits and visits
 • Be proactive and lead projects without supervision

21-Feb-17

 

Applied
 • R&D,QC & QA experience in Food industry
 • Experience of working in Meat/Food processing
 • Degree level or higher in Food Science

21-Feb-17

 

Applied
 • 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Food Industry experience backgroud
 • Excellent command of both English
 • Excellent customer service skills

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master ‘s Degree in Science
 • Good Knowledge of GMP , HACCP , Quality Control
 • GMP, HACCP, ISO 9001 , ISO14001 , ISO22000

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology, Food Science
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • 10 years of experience in food industry

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Science or related fields
 • Experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

10-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.