• มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ B2B sales experience
 • Male/Female, Thai nationality only
 • Excellent communication skills

4 hours ago

 

Applied
 • Set up Fresh Food operation standard with targets.
 • To ensure Policy and procedure are align with user
 • Training Fresh food knowledge for staff.

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience in QA
 • Fully knowledgeable in GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001
 • Good Leader

9 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience from food frozen manufacturing plant
 • Able to work in Petchabun provinces

9 hours ago

 

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

9 hours ago

 

Applied
 • Quality expert from MNC Industry
 • 6 sigma, Lean, WCM, TPM, Improvement Methodology
 • Empowerment of Customer Management

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Central Business District area
 • Food product development
 • Attractive salary and package

10 hours ago

 

Applied
 • Research & Development
 • Product Development
 • R&D

15 hours ago

 

Applied
 • Export Sales
 • Sales and Marketing
 • Good command of English (Toeic 450 up)

24-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวเคมี
 • พัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

24-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience - Product Development/Quality Assurance
 • Food Safety, Regulatory & Specification Knowledge
 • Good in English, Able to work with Global Team

24-Jul-17

 

Applied
 • New graduated is welcome, able start immediately
 • R&D, Food Science, Food Lab is must required
 • Fast learning, Self- initiate and Good in English

24-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old
 • degree in Food Sciences, Food Technology
 • 3 years of experience in sales of food ingredients

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in science or related field
 • Come with 4+ years experience in Regulatory Affair
 • English skill: intermediate level

23-Jul-17

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

21-Jul-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 38 - 45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Minimum of 7 years product development

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพร้านตามมาตราฐานที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Food Safty, GMP
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ ร้านอาหารศูนย์อาหาร
 • จบการศึกษาเทคโนลียีอาหาร วิทยาศาสตร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai national, Male or Female.
 • Bachelor's Degree in Business, Food Science.
 • 1-2 years experienced in sale is preferred.

21-Jul-17

 

Applied
 • technical sales for bakery ingredient ie. yeast
 • degree in food science
 • communicable in English

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Regulatory affairs job
 • Thailand FDA
 • Food manufacturing experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
 • 2-3 years experiences in sales and marketing
 • Degree on Chemistry, Food Science
 • Fluent command in English,Own transportation

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in English
 • Degree on Chemistry, Food Science
 • Own transportation is essential

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร

20-Jul-17

 

Applied
 • Nutrition and Health experinces
 • Good in Project management and technical knowledge
 • Knowledge of local Regulatory requirements

20-Jul-17

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 30 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

20-Jul-17

 

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science,or related field
 • Knowledge in food regulation related to products
 • At least 2 years experienced in R&D field

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years work experience of proven management
 • B.S. degree preferably graduated in Food Science
 • Create Audit Plans

19-Jul-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

19-Jul-17

 

Applied
 • Fresh Food, New Product Development
 • Food Science, Quality. Love to cook
 • Commercial

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age between 27 – 35 years old
 • Degree or higher in Animal Nutrition or related
 • 3 years of experience in Animal Nutrition

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure suppliers comply with food safety program
 • Bachelor’s degree or higher in Food Technology
 • Knowledge of GMP and HACCP are preferred

18-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or related field
 • Team player, ability to learn fast

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.