• อายุ 22 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Solid R&D in seasoning, ingredients business
 • Strong in management skill, Analytical, Planning
 • Able to work under pressure, Flexible

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and development
 • Food manufacturing
 • Quality assurance

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Food safety
 • Food manufacturing
 • Quality Assurance

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Production supervisor
 • Food manufacturing
 • Leadership skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Above 30 Years old.
 • Bachelor’s Degree in Science .
 • 3 - 5 years experienced.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.