• การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

10 hours ago

 

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รับผิดชอบลูกค้าอุตสาหกรรม

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work well in an ambiguous setting
 • Communicate effectively, team player
 • Problem solver, solution seeker

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Food
 • Microsoft Office , Food inspection analysis , Food
 • Minimum of 5 years' experience in R&D from food

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Food Science, Food Technology
 • Product Research & Development experience
 • Quick & Ready meals to eat product development

23-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกว

22-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

22-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science or any related field.
 • Good in Quality assurance
 • Communication skills in English

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in program GMP/ HACCP/ BRC/ SAP etc.
 • Experience min 2 years Production Head level
 • Able to work in shift

21-Apr-17

 

Applied
 • Control and planing to production food industrial
 • Food processed control
 • Control cost effective

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering, Foods Science.
 • Minimum 1 years experiences.
 • Good command of both Thai & English.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree graduate in Food Science
 • Professional experience in production field.
 • Able to work in shift.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science and Technology.
 • Minimum 8 years of R&D Management experience.
 • Good Command of both Thai and English.

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership skills
 • Bachelor’s Degree in any field,preferably science
 • Good command of English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of quality assurance experience
 • Master’s or Bachelor’s Degree in food-related
 • Must have experience in a food manufacturing

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Organizing food products and laboratories
 • Testing routine and specific science laboratories
 • Checking laboratory materials and documents

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบพัฒนาสินค้าเก่าและใหม่
 • สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสินค้าใหม่ได้
 • ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาสินค้าให้เกิดผลประโยชน์

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การด้านการทำ TQM, KAIZEN
 • มีความรู้ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design the production processes
 • Coordinate very closely with the GM
 • Be responsible for the facilities P&L

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.