• ***เริ่มงานได้เร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแล facebook และอัพเดทข้อมูล
 • ดูแลเมนูอาหาร QC คุณภาพอาหาร รสชาติอาหาร

21 hours ago

 

Applied
 • Being a team leader for the research team
 • Conducting applied research & fundamental research
 • Overseeing a team of researchers

21 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management and R&D
 • Male or female, aged over 35 years old

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

17-Feb-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

17-Feb-17

 

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of Product development experience
 • Male or Female, not more than 35 years old
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry, Biotechnology

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.