• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

1 hour ago

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

02-Dec-16

 

Applied
 • Ensure Product Compliance, inspects food products
 • Implements training and awareness programs
 • Implement and Monitor Quality Assurance System

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • Experience in food manufacturing or related fields
 • Good knowledge in ISO 9001, GMP, HACCP

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.