• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

26-Apr-17

 

Applied
  • Design the production processes
  • Coordinate very closely with the GM
  • Be responsible for the facilities P&L

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.