• วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
  • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
  • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
  • Degree in Food Science, Food Technology
  • ISO/HACCP/GMP/TQM

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.