• ทำอาหารตาม order และ คุณภาพของที่รีสอร์ทกำหนด
  • มีประสบการณ์ในการทำอาหารในโรงแรม
  • -

20-Mar-17

 

Applied
  • ช่วยเตรียมอาหารให้กับกุ๊กพร้อมทั้งช่วยงานทั่วไป
  • เคยมีประสบการณ์ในทำครัว
  • เพศชาย / หญิง

20-Mar-17

 

Applied
  • prepare meal by the order
  • Basic Cooking Skill
  • Understand basic tasks and duties in the kitchen

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.