• ทำอาหารตาม order และ คุณภาพของที่รีสอร์ทกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารในโรงแรม
 • -

27-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยเตรียมอาหารให้กับกุ๊กพร้อมทั้งช่วยงานทั่วไป
 • เคยมีประสบการณ์ในทำครัว
 • เพศชาย / หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • prepare meal by the order
 • Basic Cooking Skill
 • Understand basic tasks and duties in the kitchen

27-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experiences in F&B field
 • Male / Female, Thai or Foreigner
 • High capacity to manage foreigner customers

24-Apr-17

 

Applied
 • Good knowledge in Thai Food or Japanese food
 • Well- groomed and out going personality
 • Good management skill in Kitchen operation

11-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.