• ต้องมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้า
  • ทัศนคติบวก สามารถรับฟังคำติชมได้
  • มีนิสัยสุขุมมีสมาธิในเวลางานยุ่ง พูดจาสุภาพ

24-May-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ เรื่องการประกอบอาหาร อย่างน้อย 3 ปี
  • มีบุคลิกเป็นคนรักความสะอาด
  • ทำอาหารให้รสชาติอร่อย สม่ำเสมอได้

24-May-17

 

Applied
  • Exhibits culinary talents by personally
  • Works to continually improve guest and associate
  • Must ensure sanitation and food standards

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.