• เพศ หญิง
  • ประสบการณ์ โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์การเป็น Clerk F&B โรงแรม

16-May-17

 

Applied
  • ดูแลงานจัดเลี้ยง สัมมนา งาน Out Side Catering
  • มีประสบการณ์ ด้านโรงแรมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน งาน Catering

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.