• การศึกษาปวช
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
  • เพศชาย หญิง

24-Jul-17

 

Applied
  • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
  • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

24-Jul-17

 

Applied
  • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
  • เพศชาย หญิง

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.