• จบวุฒิการศึกษาชั้น ม. 3 ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้
  • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.