• ดูแลพนักงานในห้องครัว
  • จัดทำรายงาน และวางแผนงาน
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.