• เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารในโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษได้บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • 5 to 10 years experience in a general management
 • Extensive experience in developing new business
 • Good interpersonal skills to cope with a fast

1 hour ago

 

Applied
 • experience in management in a 5-star establishment
 • Competent to be a team leader, react quickly
 • Positive role model, possess good interpersonal

2 hours ago

 

Applied
 • Organised
 • Service mind
 • knowledgeable in beverages

3 hours ago

 

Applied
 • Expertise in cooking western food with authenticit
 • Good management skill
 • Can-do attitude, positive and hard working

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, age 38 - 45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Minimum of 7 years product development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Front Office or Food and Beverages
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

6 hours ago

 

Applied
 • Be an Instructor in food & beverage
 • Education & Experience in hotel and restaurant
 • Fluent in English Language

16 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in the food and beverage
 • 2 year degree in Food Service Management
 • Able to work overtime

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าในโซนเครื่องดื่ม
 • จัดทำเครื่องดื่มต่างๆ ได้อย่างถูกหลัก เช่นน้ำผลไม้
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

16 hours ago

 

Applied
 • รับออร์เดอร์ และประสานงานในทีมเพื่อการบริการ
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว
 • บริการลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าในโซนเครื่องดื่ม
 • จัดทำเครื่องดื่มต่างๆ ได้อย่างถูกหลัก เช่นน้ำผลไม้
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • มีทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติ, มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาดหรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความสะอาด เรียบร้อย สุขภาพดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความสะอาด เรียบร้อย สุขภาพดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
 • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16 hours ago

 

Applied
 • รักในกาเเฟ
 • พบปะคนต่างชาติ
 • รับคนไม่มีประสบการณ์

16 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years international experience in F&B operations
 • high level of initiative & problems solving skill
 • welcome both Thai & expat candidates

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of overall kitchen operation
 • Knowledge of food cost, stock, food safety
 • Good English communication (written and verbal)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets & customers
 • Prepare marketing plan,report&analysis
 • 2 years relevant working experience

16 hours ago

 

Applied
 • Age between 30-38 years old
 • At least 7 years of Exp. in Foods Business
 • Able to communicate in English

16 hours ago

 

Applied
 • Support the management of the business
 • Can work on weekend / shift based
 • Able to communicate in English

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายู 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 20 - 30ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • เคยทำอาหารโต๊ะจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • พูด ภาษา จีน และ อังกฤษได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความอดทนสูง

16 hours ago

 

Applied
 • ติด MRT Samyan (จามแสควร์)
 • Startup
 • medical insurance

17 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

17 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22-40 ปี
 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์ 1-4 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร 1-3 ปี เป็นต้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร 3 ปี เป็นต้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร 3 ปี เป็นต้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 10 years within the hospitality industry
 • Good communication and influencing skills
 • Strong leadership & people management capabilities

20-Jul-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ป.โท ทุกสาขาวิชา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Thai nationality
 • Bachelor Business Management/Statistics
 • Have experience 5 – 6 years in strategic managem

20-Jul-17

 

Applied
 • Keeping the responsible area clean.
 • Sell additional items from our minimart
 • Provide great Customer Service for our guests

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี (ดูที่บุคลิกภาพ)
 • รักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี (ดูที่บุคลิกภาพ)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 - 35 ปี (ดูที่บุคลิกภาพ)
 • รักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.