• เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
  • บุคลิกภาพดี , มีทักษะการสื่อสารดี
  • ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
  • ม.3,ม.6, ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • งานด้านบริการร้านอาหารของบริษัทฯ

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.