• สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักในงานบริการ
  • มีความขยัน

07-Dec-16

 

Applied
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • มีประสบการณ์งานขายกลุ่มร้านอาหาร
  • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ กลุ่มขายโรงแรม

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.