• มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • มีทักษะการบริการ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • รักการทำอาหาร
  • รักความเป็นระเบียบ รักความสะอาด
  • รักงานบริการ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.