• ทำเบเกอรี่
  • อบขนม
  • มีใจรักงานบริการ

27-Mar-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ในส่วนเบเกอรี่มาอย่างน้อย 3 -5 ปี
  • ปวช.-ปริญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญหาย

27-Mar-17

 

Applied
  • ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.