• ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.