• ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast track program
 • 3 years working experience
 • No banking experience is welcomed

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

7 hours ago

 

Applied
 • Successful fundraising experience
 • Fluency in written and spoken English
 • Leadership and management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Direct experience in Credit Analyst
 • Analytical thinking, good command of English
 • Knowledge of banking products and services

07-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

06-Dec-16

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

06-Dec-16

 

Applied
 • โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in financial functions
 • Exp in e-commerce, Banking and Online payment
 • CPA license is preferred, Excellent in English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • THAI NATIONALITY ONLY
 • Have working experience in Banking
 • Good command of English

06-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

06-Dec-16

 

Applied
 • Risk Management
 • Ensure that business units meet regulation
 • Assess and provide recommendations

05-Dec-16

Above THB120k /month

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

05-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 3 years experience in managerial level.
 • Good knowledge for tax calculation.

05-Dec-16

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

05-Dec-16

 

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี, ปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • Credit analyst, Financial analyst, Leasing
 • Analyze credit
 • consultancy service

05-Dec-16

 

Applied
 • supervision of housing and secured personal loans
 • Business and marketing intelligence
 • Develop sales and marketing strategies

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform in-depth analysis & Prepare presentation
 • Assist to implement recommendations
 • Establish working relationships with clients

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Economics / Business
 • 5 years of experiences in Risk Management field.
 • Good command in English writing and speaking

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.