• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

3 hours ago

 

Applied
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม และรายงานผลของผลิตภัณฑ์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AML
 • Compliance
 • CFT

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepared the Annual General Meeting
 • Prepared the Board of Directors Meeting
 • Prepare the 56-1

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Economic
 • 5 years experiences
 • Excellent command in English both written

3 hours ago

 

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

16 hours ago

 

Applied
 • ดึงข้อมูลกองทุนที่จะครบกำหนด
 • ส่งเอกสารสมัคร Online Trading
 • แก้ไขข้อมูลบัญชีรับผลตอบแทนกับนายทะเบียน

17 hours ago

 

Applied
 • Fast track career program
 • 3 years working experience
 • No banking experience required

17 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

18 hours ago

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19 hours ago

 

Applied
 • Compliance
 • AML
 • Training

25-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in financial or economic field.
 • Minimum 3-5 years experience in Financial

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategy and action plan to drive Sales
 • Managing product portfolio and KPI performance
 • Plan and manage budgets and expense within control

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop collection system
 • Managing teams to achieve company target
 • Analyze financial statement of customer

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

25-Jul-17

 

Applied
 • High caliber graduates from a top university
 • 2-3 years experiences in Investment Banking
 • Excellent communication and interpersonal skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Financial controlling / Finance and Accounting
 • Imported car / Automotive
 • Good English communication

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

24-Jul-17

 

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

24-Jul-17

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Legitation
 • Hire Purchase
 • Debt

24-Jul-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • MIS - Credit Risk (SAS program)
 • Experience in MIS analysis prefer in Bank,Finance
 • Skill of SAS,SQL,MS Access,Excel,Database tool

24-Jul-17

 

Applied
 • Master's Degree in Business Administration,Finance
 • 3 years of experience in financial management
 • Strong analytical and communication skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

24-Jul-17

 

Applied
 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

24-Jul-17

 

Applied
 • Originate new sales via transaction banking
 • Provide total solutions to Corporate/SME clients
 • Cover relationship team to sell standard TB

22-Jul-17

 

Applied
 • Control after approval execution in compliance
 • Services for a designated portfolio
 • Identify business opportunities or concerns

22-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

21-Jul-17

 

Applied
 • Fluency in spoken and written Chinese
 • excellent written and verbal English
 • Ability to problem solve

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Jul-17

 

Applied
 • Risk Manager
 • Credit Analyst, Underwriter, RM experienced
 • Credit Risk Management

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำ User request เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร

21-Jul-17

 

Applied
 • Investment Consultant
 • TFEX
 • Derivatives

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in compliance area
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • แนะนำการลงทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
 • มีใบอนุญาตติดต่อผู้ลงทุน (IC)

21-Jul-17

 

Applied
 • EDC (Electronic Data Capture) Product Management
 • Electronic Payment Management and mPOS Product
 • Acquire & Plan for Sale and Marketing Strategy

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.